Εισαγωγη

Οι τέχνες και οι επιστήμες έχουν επεκταθεί τόσο πολύ, που το να διευκολύνει κανείς την μάθηση τους, είναι εξίσου σημαντικό με το να διευρύνει τους ορίζοντές τους. Η εικονογράφηση, ακόμα κι όταν δεν συντομεύει τον χρόνο της μελέτης, σίγουρα την κάνει πιο ευχάριστη. Ωστόσο, ο στόχος του παρόντος εργου είναι ευρύτερος από την απλή εικονογράφηση· δεν προσθέτουμε χρώματα για την ευχαρίστησή μας ούτε για να ψυχαγωγηθούμε με κάποιους συνδυασμούς χρωματικού τόνου και μορφής, αλλά για να βοηθήσουμε τη σκέψη στην αναζήτησή της αλήθειας, για να βελτιώσουμε τα διδαχτικά βοηθήματα, και για να διαδόσουμε μόνιμη γνώση. Εάν αναζητούσαμε την συνηγορία των αυθεντιών στην σημασία και χρησιμότητα της γεωμετρίας θα μπορούσαμε να παραθέσουμε κάθε φιλόσοφο μετά τον Πλάτωνα. Ανάμεσα στους αρχαίους Έλληνες, όπως και στη σχολή Πεσταλότζι στους νεώτερους χρόνους, η γεωμετρία υιοθετήθηκε ως το κατ’ εξοχήν μάθημα για την εκγύμναση της σκέψης. Στην πραγματικότητα, τα Στοιχεία του Ευκλείδη έχουν γίνει, με κοινή συναίνεση, η βάση κάθε μαθηματικής επιστήμης σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας παραξενεύει, αν αναλογιστούμε ότι αυτή η έξοχη επιστήμη δεν ξεχωρίζει από τις άλλες μόνο επειδή προσφέρεται, καλύτερα από κάθε άλλη, για να διεγείρει το πνεύμα της αναζήτησης, να ανυψώσει τον νού και να ενδυναμώσει τις λογικές του ικανότητες, αλλά επειδή αποτέλεσε και αποτελεί την καλύτερη εισαγωγή στα χρησιμότερα και σημαντικότερα επαγγέλματα και κλάδους στη ζωή του ανθρώπου: αριθμητική, τοπογραφία, εμβαδομετρία, μηχανική, πλοήγηση, μηχανολογία, υδροστατική, αεροδυναμική, οπτική, αστρονομία, κ.ά., που όλες εξαρτώνται από τις υποδείξεις της γεωμετρίας.

Ενώ όμως πολλά εξαρτώνται από την πρώτη επαφή της κάθε επιστήμης με τον μαθητή, συχνά δεν προτιμώνται οι συντομότερες και καλύτερες μέθοδοι. Στον μαθητή παρουσιάζονται προτάσεις τις οποίες υποτίθεται ότι ήδη κατανοεί και για τις οποίες λέγονται τόσο λίγα, ωστε αυτός διαβαίνοντας το κατώφλι αυτής της επιστήμης να αποκτά μια άσχημη προδιάθεση, πολύ αρνητική για τις μελλοντικές σπουδές του σε αυτό το υπέροχο αντικείμενο· ή «οι τυπικότητες και τα συμπαρομαρτούντα της αυστηρής διατύπωσης έχουν τόσο διογκωθεί ώστε σχεδόν τείνουν να κρύψουν την πραγματικότητα. Ατελείωτες και μπερδεμένες επαναλήψεις που δεν προσθέτουν μεγαλύτερη ακρίβεια στον τρόπο συλλογισμού, καθιστούν πολύπλοκη την αποδεικτική διδασκαλία ενώ συσκοτίζουν και αποκρύπτουν από τον μαθητή την διαδοχή των λογικών βημάτων». Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται μια αποστροφή στο μυαλό του μαθητή, και ένα αντικείμενο τόσο καλά προορισμένο για την βελτίωση των νοητικών του δεξιοτήτων και την ανάπτυξη του σχολαστικού συλλογισμού, υποβαθμίζεται από μια ξερή και άκαμπτη διδακτική αλληλουχία σε μία αδιάφορη εξάσκηση απομνημόνευσης. Σκοπός κάθε δασκάλου θα έπρεπε να είναι η έξαψη της περιέργειας και η αφύπνιση των ράθυμων και αδρανών δυνάμεων του μυαλού των νέων. Όπου όμως απαιτούνται υποδείγματα διάκρισης, γίνονται ελάχιστες προσπάθειες για αυτήν, ενώ η αριστεία διεγείρει την προσοχή και παράγει μίμηση. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση μιας μεθόδου διδασκαλίας της γεωμετρίας, την οποία έχουν επικροτήσει πολλοί επιστήμονες στην Αγγλία, καθώς επίσης στη Γαλλία και την Αμερική. Το σχέδιο που υιοθετήθηκε εδώ προσελκύει το μάτι, το πιό ευαίσθητο και το πιο περιεκτικό από τα εξωτερικά μας όργανα, του οποίου η υπεροχή στην εντύπωση στο μυαλό υποστηρίζεται από το αδιαμφισβήτητο απόφθεγμα του Οράτιου:

Segnius irritant animos demiſſa per aurem
Quàm quæ ſunt oculis ſubjecta fidelibus.

Μικρότερη αίσθηση γίνεται στο αυτί
Απ’αυτή που το πιστό μάτι μεταφέρει

Όλες οι γλώσσες αποτελούνται από αντιπροσωπευτικά σήματα, και αυτά τα σήματα είναι τα καλύτερα για να επιτύχουν του σκοπούς τους με την μεγαλύτερη ακρίβεια και σπουδή. Τέτοια είναι, για κάθε σκοπό, τα ηχητικά σήματα που ονομάζονται λέξεις, και που θεωρούνται ακουστικά σήματα, είτε απευθύνονται άμεσα στο αυτί, είτε στο μάτι μέσω των γραμμάτων. Τα γεωμετρικά διαγράμματα δεν είναι σήματα, αλλά τα υλικά της γεωμετρικής επιστήμης, ο σκοπός της οποίας είναι να επιδείξει τις σχετικές ποσότητες των στοιχείων τους, μέσω μιας διαδικασίας αιτιολόγησης που ονομάζεται Απόδειξη. Αυτή η αιτιολόγηση πραγματοποιείται εν γένει με τη βοήθεια λέξεων, γραμμάτων και ασπρόμαυρων διαγραμμάτων, αλλά καθώς η χρήση έγχρωμων συμβόλων, σημάτων και διαγραμμάτων στις γραμμικές τέχνες και στις επιστήμες καθιστά ακριβέστερη τη συλλογιστική διαδικασία και ταχύτερη την επίτευξή της, στη συγκεκριμένη περίπτωση τα έχουμε υιοθετήσει.

Είναι τέτοια η συντόμευση αυτού του δελεαστικού τρόπου μετάδοσης της γνώσης ώστε τα Στοιχεία του Ευκλείδη μπορούν να γίνουν κτήμα κάποιου σε λιγότερο από το ένα τρίτο του χρόνου που συνήθως απαιτείται, και η εντύπωσή τους στη μνήμη να είναι πολύ πιο μόνιμη. Αυτό είναι γεγονός, καθώς έχει επιβεβαιωθεί από πολυάριθμα πειράματα που έχει κάνει ο εφευρέτης και διάφοροι άλλοι που υιοθέτησαν το σχέδιό του. Οι λεπτομέρειες είναι λίγες και προφανείς: τα γράμματα που προσαρτώνται σε σημεία, γραμμές ή άλλα στοιχεία του διαγράμματος για να τα ονομάσουν κατά την απόδειξη, δεν είναι παρά αυθαίρετα ονόματα. Αντί για αυτό, τα στοιχεία αυτά, χρωματισμένα με διαφορετικά χρώματα αυτοπροσδιορίζονται, επειδή η μορφή τους αντιστοιχεί στα χρώματα που τα αντιπροσωπεύουν στην απόδειξη.

Triangle ABC Α Β Γ

Προκειμένου να δώσουμε μια καλύτερη ιδέα αυτού του συστήματος και των πλεονεκτημάτων που έχει η υιοθέτησή του, ας πάρουμε ένα ορθογώνιο τρίγωνο, και ας εκφράσουμε μερικές από τις ιδιότητές τους τόσο με χρώματα, όσο και με την συνήθη μέθοδο.

Μερικές από τις ιδιότητες του ορθογώνιου τριγώνου ΑΒΓ, εκφραζόμενες με την συνήθη μέθοδο

 1. Η γωνία ΒΑΓ μαζί με τις γωνίες ΒΓΑ και ΑΒΓ ισούνται με 2 ορθές ή δύο φορές την γωνία ΑΒΓ.
 2. Η γωνία ΓΑΒ προστιθέμενη στην γωνία ΑΓΒ θα ισούται με την γωνία ΑΒΓ.
 3. Η γωνία ΑΒΓ είναι μεγαλύτερη από οποιαδήποτε από τις γωνίες ΒΑΓ ή ΒΓΑ.
 4. Η γωνία ΒΓΑ ή η γωνία ΓΑΒ είναι μικρότερη από την γωνία ΑΒΓ.
 5. Αν αφαιρέσουμε από την γωνία ΑΒΓ την γωνία ΒΑΓ το υπόλοιπο θα ισούται με την γωνία ΑΓΒ.
 6. Το τετράγωνο της πλευράς ΑΓ είναι ίσο με το άθροισμα των τετραγώνων των πλευρών ΑΒ και ΒΓ.

Οι ίδιες ιδιότητες εκφραζόμενες με χρώματα στα διαφορετικά μέρη.

 1. Red angle + Yellow angle + Blue angle = 2 Yellow angle = Two right angles .

  Δηλαδή, η κόκκινη γωνία αν προστεθεί στην κίτρινη γωνία και στην μπλέ γωνία ισούται με δύο φορές την κίτρινη γωνία και με δύο ορθές γωνίες.

 2. Red angle + Blue angle = Yellow angle .

  Με λόγια, η κόκκινη γωνία συν την μπλε γωνία ισούται με την κίτρινη γωνία

 3. Yellow angle > Red angle ή Blue angle .

  Η κίτρινη γωνία είναι μεγαλύτερη από κάθε μία από τις γωνίες κόκκινη ή μπλε.

 4. Red angle ή Blue angle < Yellow angle .

  Και η μπλε και η κόκκινη γωνία είναι μικρότερες από την κίτρινη γωνία.

 5. Yellow angle μείον Blue angle = Red angle .

  Με άλλα λόγια, η κίτρινη γωνία μείον την μπλε γωνία ισούται με την κόκκινη γωνία.

 6. Yellow line2 = Blue line2 + Red line2.

  Δηλαδή, το τετράγωνο της κίτρινης γραμμής ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων της μπλέ και της κόκκινης γραμμής.

Με την χρήση χρωμάτων στις προφορικές αποδείξεις κερδίζουμε ένα σημαντικό πλεονέκτημα, το ότι την ίδια στιγμή απευθυνόμαστε τόσο στο μάτι όσο και στο αυτί, έτσι ώστε το σύστημα αυτό να είναι το καλύτερο προκειμένου να διδάξουμε γεωμετρία και άλλες γραμμικές τέχνες και επιστήμες στην τάξη, όπως είναι προφανές από τα παραδείγματα που προηγήθηκαν.

Καθώς είναι φανερό, η αντιστοίχιση από το κείμενο στο διάγραμμα είναι αμεσότερη και πιο ασφαλής, είτε δίνοντας τα σχήματα και τα χρώματα των στοιχείων τους είτε ονομάζοντάς τα στοιχεία με χρώματα, από το να ονομάζουμε τα στοιχεία με τα γράμματα. Πέραν της απλούστευσης που πετυχαίνουμε έτσι, αυτό το σύστημα βοηθά καλύτερα την αυτοσυγκέντρωση, και αποκλείει την σφαλερή αλλά διαδεδομένη πρακτική της αποστήθισης· γιατί, μόνο ο λόγος και το γεγονός και η απόδειξη εντυπώνονται.

Όταν παρουσιάζουμε στην αίθουσα διδασκαλίας τις αρχές ή τις ιδιότητες των σχημάτων, εάν ονομάσουμε το χρώμα του στοιχείου ή των στοιχείων που αναφερόμαστε, δηλαδή αν πούμε η κόκκινη γωνία, η μπλε γραμμή ή γραμμές κ.λπ., το στοιχείο ή τα στοιχεία στα οποία αναφερόμαστε θα γίνουν αντιληπτά την ίδια στιγμή από όλους τους μαθητές στην αίθουσα. Αυτό δεν συμβαίνει αν πούμε η γωνία ΑΒΓ, το τρίγωνο ΔΕΖ, το σχήμα ΗΘΙ κλπ. Διότι τα γράμματα πρέπει να αναζητηθούν στο διάγραμμα ένα-ένα, προτού ο μαθητής τα καταχωρίσει στο μυαλό του, πράγμα το οποίο συχνά προκαλεί σύγχυση και σφάλματα αλλά και χάσιμο χρόνου. Επίσης, εάν τα στοιχεία που δίνονται ως ίσα, έχουνε το ίδιο χρώμα σε κάθε διάγραμμα, το μυαλό δεν θα χρειάζεται να αναρωτηθεί μπροστά στα αντικείμενα (αν υπάρχει ισότητα και από που προέκυψε). Δηλαδή, μια τέτοια διευθέτηση παρουσιάζει μια οφθαλμοφανή ένδειξη των ίσων στοιχείων, και ο μαθητής συγκρατεί τα δεδομένα καθ’όλη την διάρκεια της διαδικασίας της απόδειξης. Όποια όμως και να είναι τα πλεονεκτήματα του παρόντος σχεδίου, ακόμα και αν δεν αντικαταστήσει πλήρως την συνήθη πρακτική, μπορεί πάντοτε να αποτελέσει ένα ισχυρό συμπληρωματικό βοήθημα στις άλλες μεθόδους, για λόγους εισαγωγής ή για λόγους ταχείας υπενθύμισης της ύλης, ή της πιο μόνιμης εγγραφής στην μνήμη.

Η εμπειρία όλων όσων έχουν κατασκευάσει συστήματα διδακτικού σκοπού συμφωνούν ότι οι έγχρωμες αναπαραστάσεις, δηλαδή εικόνες, διαγράμματα κλπ, εντυπώνονται πιο εύκολα στο μυαλό από τις απλές προτάσεις, τις αμέτοχες σε οποιαδήποτε ιδιομορφία. Όσο και να φαίνεται περίεργο, οι ποιητές φαίνεται να έχουν αντιληφθεί αυτό το γεγονός καλύτερα από τους μαθηματικούς· πολλοί σύγχρονοι ποιητές το υπαινίσσονται, και ένας από αυτούς το εξέφρασε με τα εξής λόγια:

Οι ήχοι που πάνε στο αυτί χάνονται και σβήνουν
Προτού περάσει πολύς καιρός, αλλά αυτά που χτυπάνε το μάτι,
Ζούνε πολύ στο μυαλό, η πιστή όραση
Σκαλίζει την γνώση με μια ακτίνα φωτός.

Αυτή ίσως είναι και η μόνη βελτίωση στην επίπεδη γεωμετρία που έχει γίνει από την εποχή του Ευκλείδη, και, εάν και υπήρξαν αξιόλογοι γεωμέτρες πριν από αυτόν, η επιτυχία του Ευκλείδη τους έχει εκτοπίσει από την ιστορική μνήμη μέχρι του σημείου όλες οι επιτυχίες της Γεωμετρίας να αποδίδονται σε αυτόν· όπως περίπου θεωρείται ο Αίσωπος μεταξύ των παραμυθάδων. Θα πρέπει ακόμα να επισημάνουμε, ότι όπως τα ανάγλυφα διαγράμματα αποτελούν το μόνο μέσο με το οποίο η γεωμετρία και άλλες γραμμικές τέχνες μπορούν να διδαχτούν στους τυφλούς, αυτό το οπτικό σύστημα δεν είναι λιγότερο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της διδασκαλίας της γεωμετρίας σε κωφούς και άλαλους.

Πρέπει να δοθεί προσοχή στο ότι το χρώμα καθ’αυτό δεν έχει καμμιά σχέση με γραμμές, γωνίες ή μεγέθη, αλλά χρησιμοποιείται μόνο για να τα προσδιορίσει. Μια μαθηματική γραμμή που είναι μήκος χωρίς πλάτος, δεν μπορεί να έχει χρώμα, ωστόσο η παράθεση των δύο χρωμάτων σαν εφαπτόμενα ημιεπίπεδα δίνει μια καλή ιδέα του τι εννοούμε μαθηματική γραμμή· θυμηθείτε ότι στις διατυπώσεις πρέπει να αντιλαμβανόμαστε αυτό ακριβώς το όριο (ανάμεσα στα χρώματα) όταν λέμε π.χ. η μαύρη γραμμή, η κόκκινη γραμμή ή γραμμές κ.λπ., και όχι το ίδιο το χρώμα.

Τα χρώματα και τα εγχρωμα διαγράμματα, ίσως στην αρχή να φαίνονται σαν μια αδέξια μέθοδος για την μεταφορά των σωστών συμβολισμών των ιδιοτήτων των στοιχείων των μαθηματικών σχημάτων και μεγεθών, όμως θα αποδειχτούν ένα μέσο πολύ πιο εκλεπτυσμένο και ευρύ από οτιδήποτε έχει μέχρι σήμερα προταθεί.

Θα ορίσουμε παρακάτω ένα σημείο, μια γραμμη και μια επιφάνεια, και θα αποδείξουμε μια πρόταση με σκοπό να επιδείξουμε την αλήθεια αυτόυ του ισχυρισμού.

Σημείο είναι κάτι που έχει μόνο θέση, αλλά όχι μέγεθος· ή σημείο είναι μόνο θέση, χωρίς μήκος, πλάτος ή πάχος. Ίσως η επόμενη περιγραφή είναι καλύτερη για να εξηγήσει την φύση ενός μαθηματικού σημείου σε αυτούς που δεν έχουν εννοήσει την ιδέα, απ’ότι ο προηγούμενος απατηλός ορισμός.

Circle divided into three equal slices

Ας υποθέσουμε ότι τρία χρώματα συναντώνται και καλύπτουν ένα τμήμα του χαρτιού. Εκεί όπου ακουμπάνε δεν είναι ούτε μπλέ ούτε κίτρινο ούτε κόκκινο, και δεν καταλαμβάνει κανένα μέρος του επιπέδου γιατί εάν καταλάμβανε, θα ανήκε στο μπλε, κόκκινο ή στο κίτρινο μέρος· ωστόσο υπάρχει και έχει θέση δίχως μέγεθος, έτσι ώστε με λίγη αφαίρεση αυτή η επαφή των τριών χρωμάτων σε ένα επίπεδο να δίνει μια καλή ιδέα ενός μαθηματικού σημείου.

Μια γραμμή είναι μήκος δίχως πλάτος. Με την βοήθεια χρωμάτων, και με τον ίδιο σχεδόν τρόπο όπως προηγουμένως, μπορεί να δοθεί η ιδέα της γραμμής:

Two colors stacked

Ας υποθέσουμε ότι δύο χρώματα συναντώνται και καλύπτουν ένα μέρος του χαρτιού. Εκεί όπου ακουμπάνε δεν είναι μπλε και δεν είναι κόκκινο, επομένως η επαφή τους δεν καταλαμβάνει τμήμα του επιπέδου και επομένως δεν μπορεί να έχει πλάτος παρά μόνο μήκος. Από αυτό μπορούμε να σχηματίσουμε μια ιδέα του τι εννοούμε όταν λέμε μαθηματική γραμμή. Για λόγους αναπαράστασης, θα αρκούσε ένα χρώμα διαφορετικό από αυτό του χαρτιού, έτσι, στα επόμενα, όταν λέμε η κόκκινη γραμμή, η μπλε γραμμή ή γραμμές κ.λπ., θα εννοούμε τις επαφές με το επίπεδο πάνω στο οποίο σχεδιάστηκαν (δηλαδή το χαρτί).

Η επιφάνεια έχει μήκος και πλάτος χωρίς πάχος.

Figure PQ P R S Q

Αν θεωρήσουμε ένα στερεό σώμα (PQ), αντιλαμβανόμαστε ότι έχει τρεις διαστάσεις δηλαδή μήκος, πλάτος και πάχος. Ας υποθέσουμε ότι ένα τμήμα αυτού του στερεού (PS) είναι κόκκινο και το άλλο τμήμα κίτρινο και ότι τα χρώματα είναι διακριτά χωρίς να αναμιγνύονται, τότε, η μπλε επιφάνεια (RS) που διαχωρίζει αυτά τα μέρη, ή πράγμα που είναι το ίδιο, που διαχωρίζει το σώμα χωρίς απώλεια υλικού, δεν θα πρέπει να έχει πάχος αλλά μόνον μήκος και πλάτος. Αυτό προκύπτει απλά από συλλογισμό παρόμοιο με αυτόν που προηγουμένως χρησιμοποιήθηκε για τον ορισμό, ή μάλλον για την περιγραφή ενός σημείου και μιάς ευθείας.

Πρόταση 5 σχήμα Α Β Γ Δ Ε

Η πρόταση που επιλέξαμε για να επιδείξουμε τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι παραπάνω αρχές είναι η πέμπτη πρόταση του πρώτου Βιβλίου.

Σε ένα ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ, οι παρά τη βάση γωνίες ΑΒΓ, ΑΓΒ είναι ίσες, και εάν προεκτείνουμε τις πλευρές ΑΒ, ΑΓ, οι εξωτερικές γωνίες στην βάση, ΒΓΕ και ΓΒΔ είναι επίσης ίσες.

Προέκτεινε την Red line, και την Red line
πάρε Yellow line = Yellow line

φέρε την Blue line και την Blue line(πρ.3.)
Τότε στα τρίγωνα Left triangle και Right triangle έχουμε,
Left red and yellow lines = Right red and yellow lines
Red line = Red line και Black angle κοινή γωνία,
Blue line = Blue line, Left blue and yellow angles = Right blue and yellow angles
και Left red angle = Right red angle (πρ.4.).

Επίσης στα τρίγωνα Lower left triangle και Lower right triangle ,
έχουμε Yellow line = Yellow line,
Blue line = Blue line,
και Left red angle = Right red angle ·
Left yellow angle plus remaining angle = Right yellow angle plus remaining angle
και Left yellow angle = Right yellow angle (πρ.4.),
Αλλά Left blue and yellow angles = Right blue and yellow angles ,
Left blue angle = Right blue angle .

Με την χρήση γραμμάτων στο διάγραμμα

Ας προεκτείνουμε τις ίσες πλευρές ΑΒ και ΑΓ προς τα άκρα τους της τρίτης πλευράς ΒΓ, και στην προέκτασή τους, ΒΔ της μίας, ας πάρουμε σημείο Δ και στην προέκταση της άλλης ΑΓ, ας πάρουμε σημείο Ε έτσι ώστε ΓΕ = ΒΔ (Β.1.πρ.3.). Ας ενώσουμε τα σημεία Β με Ε και Γ με Δ με ευθύγραμμα τμήματα.

Στα τρίγωνα ΔΑΓ και ΕΑΒ, οι πλευρές ΔΑ και ΑΓ είναι αντίστοιχα ίσες με τις ΕΑ και ΑΒ και η περιεχόμενη γωνία Α είναι κοινή. Επομένως (Β.1.πρ.4.), το τμήμα ΔΓ είναι ίσο με το τμήμα ΒΕ, η γωνία ΑΔΓ με την γωνία ΑΕΒ και η γωνία ΑΓΔ με τη γωνία ΑΒΕ· αν από τα ίσα τμήματα ΑΔ και ΑΕ αφαιρέσουμε τα ίσα τμηματα ΑΒ και ΑΓ, τα εναπομείναντα τμήματα θα είναι ίσα. Επομένως στα τρίγωνα ΒΔΓ και ΓΕΒ, οι πλευρές ΒΔ και ΔΓ είναι αντίστοιχα ίσες με τις ΓΕ και ΕΒ και οι γωνίες Δ και Ε που περιέχονται από αυτές τις πλευρές είναι επίσης ίσες. Επομένως (Β.1.πρ.4.) οι γωνίες ΔΒΓ και ΕΓΒ που είναι αυτές που περιέχονται από την τρίτη πλευρά ΒΓ και τις προεκτάσεις των ίσων πλευρών ΑΒ και ΑΓ είναι ίσες. Επίσης οι γωνίες ΔΓΒ και ΕΒΓ είναι ίσες, αν αυτά τα ίσα αφαιρεθούν από τις γωνίες ΔΓΑ και ΕΒΑ πριν αποδειχτούν ίσα, τα υπόλοιπα, που είναι οι γωνίες ΑΒΓ και ΑΓΒ απέναντι από τις ίσες πλευρές, θα είναι ίσες.

Επομένως σε ένα ισοσκελές τρίγωνο, κ.λπ.

Ο. Ε. Δ.

Επιλέξαμε τη παραπάνω πρόταση επειδή ο σκοπός μας εδώ ήτανε μάλλον να εισαγάγουμε το σύστημα παρά να διδάξουμε κάποιο καθορισμένο αριθμό προτάσεων. Για τα σχολεία και τα άλλα μέρη διδασκαλίας, οι χρωματιστές κιμωλίες θα είναι χρήσιμες για τον σχεδιασμό των σχημάτων, και, για ιδιωτική χρήση, πολύ βολικά θα φανούν τα χρωματιστά μολύβια.

Είμαστε ευτυχείς να διαπιστώνουμε ότι, σήμερα, τα Στοιχεία των Μαθηματικών αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα κάθε βασικού εκπαιδευτικού προγράμματος για τα κορίτσια, επομένως εφιστούμε την προσοχή των ενδιαφερόμενων -ή αυτών που είναι ήδη δάσκαλοι κοριτσιών- σε αυτή την πολύ ελκυστική μέθοδο μετάδοσης της γνώσης, και της εργασίας που απαιτείται για την μελλοντική της ανάπτυξη.

Προς το παρόν θα καταλήξουμε παρατηρώντας, ότι καθώς οι αισθήσεις του φωτός και της ακοής είναι δυνατόν να εντυπωθούν ταυτόχρονα και το ίδιο ισχυρά στους χιλιάδες όσο και στον ένα, εκατομμύρια μπορούν να διδαχτούν γεωμετρία και άλλους κλάδους των μαθηματικών με μεγάλη ευκολία, πράγμα που θα προωθήσει τους σκοπούς της εκπαίδευσης περισσότερο από κάθε τι άλλο, γιατί θα διδάξει στους ανθρώπους πως να σκέφτονται και όχι τι να σκέφτονται· είναι εδώ ειδικά που έγκειται το μεγάλο σφάλμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.